Εγκύκλιος (ΠΟΛ 1209/20.12.2017 – ΑΔΑ: 7ΔΖΧ46ΜΠ3Ζ-Δ1Κ) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών σχετικά με την υποβολή μηνυτήριων αναφορών για τα εγκλήματα φοροδιαφυγής στη φορολογία εισοδήματος»

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ και τη σχετική ΠΟΛ 1142/15.9.2016 εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin