Έγγραφο (Α.Π.: ΕΣ-334130-2017/10001/13.12.2017) του Ειδικού Γραμματέα του ΣΕΠΕ με θέμα: «Έκδοση πιστοποιητικού του άρθρου 73 παρ. 2 του Ν.4412/2016»

Δείτε το Έγγραφο εδώ
Δείτε σχετική επιστολή του ΣΑΤΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin