Έγγραφο (Αριθ. Πρωτ.: 2/47676/0026/13.10.2017) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με το οποίο η κράτηση υπέρ ΕΜΠ, ως παρακολούθημα της καταργηθείσας κράτησης υπέρ ΤΣΜΕΔΕ, καταργείται

Δείτε το Έγγραφο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin