Ανακοίνωση (18.12.2017) του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ για την ανάρτηση ειδοποιητηρίων αναδρομικών Β΄ εξαμήνου 2012 ενεργών και ανενεργών ασφαλισμένων


ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ (Ν.3986/11) Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012

Ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους του τέως Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και νυν Ε.Φ.Κ.Α., ότι αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια αναδρομικών Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ενεργών και ανενεργών ασφαλισμένων, σύμφωνα και με την υπ’ αρ.398/Θ20/18.05.2016 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.

EK THΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ