Αιτήσεις / Χρήσιμα Έντυπα

Δικαιολογητικά για την απαλλαγή προκατάθεσης αμοιβής (μελέτης & επίβλεψης) μηχανικών

Αίτηση εγγραφής στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΕΕ Πελοποννήσου

Αίτηση εγγραφής στις δωρέαν ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΕΕ (για μηχανικούς)

Υπεύθυνη δήλωση

Αίτηση εγγραφής στο βιβλίο τεχνικών επωνυμιών του ΤΕΕ και στο @ΜyΤee (για τεχνολόγους)

Aίτηση γενικής χρήσης

Αίτηση για άδεια σε ισχύ

Αίτηση για συμμετοχή στις εξετάσεις

Αίτηση διαγραφής λόγω θανάτου

Αίτηση διαγραφής λόγω συνταξιοδότησης

Αίτηση προέγκρισης χρήσης τίτλου

Δελτίο αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας

Αίτηση λύσης εταιρείας

Αίτηση τροποποίησης εταιρείας

Δικαιολογητικά εγγραφής εταιρειών στο βιβλίο τεχνικών επωνυμιών του ΤΕΕ

Αίτηση εγγραφής εταιρείας στο βιβλίο τεχνικών επωνυμιών του ΤΕΕ

Δικαιολογητικά εγγραφής-τροποποίησης καταστατικού-λύσης εταιρειών

Αίτηση-δήλωση διάθεσης-δημοσιοποίησης προσωπικών στοιχείων

Αίτηση συνδρομής στην Τράπεζα Πληροφοριών ΤΕΕ

Νέα έντυπα αιτήσεων ηλεκτροδότησης για νέες συνδέσεις (νέες παροχές)

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόκτηση του τίτλου eur-ing της FEANI

Αίτηση διαγραφής

Γενικές οδηγίες διαγραφής

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »