Αιτήσεις / Χρήσιμα Έντυπα

Δικαιολογητικά για την απαλλαγή προκατάθεσης αμοιβής (μελέτης & επίβλεψης) μηχανικών

Αίτηση εγγραφής στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΕΕ Πελοποννήσου

Αίτηση εγγραφής στις δωρέαν ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΕΕ (για μηχανικούς)

Υπεύθυνη δήλωση

Αίτηση εγγραφής στο βιβλίο τεχνικών επωνυμιών του ΤΕΕ και στο @ΜyΤee (για τεχνολόγους)

Aίτηση γενικής χρήσης

Αίτηση για άδεια σε ισχύ

Αίτηση για συμμετοχή στις εξετάσεις

Αίτηση διαγραφής λόγω θανάτου

Αίτηση διαγραφής λόγω συνταξιοδότησης

Αίτηση προέγκρισης χρήσης τίτλου

Δελτίο αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας

Αίτηση λύσης εταιρείας

Αίτηση τροποποίησης εταιρείας

Δικαιολογητικά εγγραφής εταιρειών στο βιβλίο τεχνικών επωνυμιών του ΤΕΕ

Αίτηση εγγραφής εταιρείας στο βιβλίο τεχνικών επωνυμιών του ΤΕΕ

Δικαιολογητικά εγγραφής-τροποποίησης καταστατικού-λύσης εταιρειών

Αίτηση-δήλωση διάθεσης-δημοσιοποίησης προσωπικών στοιχείων

Αίτηση συνδρομής στην Τράπεζα Πληροφοριών ΤΕΕ

Νέα έντυπα αιτήσεων ηλεκτροδότησης για νέες συνδέσεις (νέες παροχές)

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόκτηση του τίτλου eur-ing της FEANI

Αίτηση διαγραφής

Γενικές οδηγίες διαγραφής

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »