Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα : «Ηλεκτρονική υποβολή των διαγραμμάτων του ν.4409/16». Τρίπολη 19.12.2017

Η Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε. και το ΤΕΕ Πελοποννήσου διοργάνωσαν ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Ηλεκτρονική υποβολή των διαγραμμάτων του ν.4409/16», στην Τρίπολη την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα έναρξης 18:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας (ΠρόσκλησηΠρόγραμμαΑφίσα).
Στο χαιρετισμό της προς τους συμμετέχοντες της εκδήλωσης, η Πρόεδρος του Τμήματος Χαρίκλεια Τσιώλη ανέφερε :
«Η σημερινή ενημερωτική εκδήλωση έχει σκοπό  την έγκαιρη προετοιμασία και εξοικείωση των Μηχανικών-χρηστών με το νέο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής των διαγραμμάτων του Ν.4409/16.
Σύμφωνα με το άρθ. 40 του Ν.4409/16 καθιερώνεται και ρυθμίζεται (θεσμοθετείται) η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή από τον συντάκτη τους στην ψηφιακή βάση δεδομένων της ΕΚΧΑ ΑΕ των εγγραπτέων πράξεων δηλ. των τοπογραφικών διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών που απαιτούνται για τις εμπράγματες συναλλαγές στα Κτηματολογικά Γραφεία και τα Υποθηκοφυλακεία της χώρας.
Η ηλεκτρονική αυτή υποβολή γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας που ανέπτυξε και λειτουργεί το ΤΕΕ, ήδη το σύστημα έχει τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή.
Οι εισηγήσεις της σημερινής μας εκδήλωσης θα αναφερθούν στις διαδικασίες λειτουργίας και στα πλεονεκτήματα του νέου ψηφιακού συστήματος, καθώς και στις οδηγίες χρήσης της διαδικτυακής εφαρμογής.
Το έργο αυτό που υλοποιήθηκε από το ΤΕΕ & την ΕΚΧΑ ΑΕ είναι αποτέλεσμα της διαχρονικής συνεργασίας των δύο φορέων, μιάς έμπρακτης και ισχυρής συνεργασίας με πολλά οφέλη.
Πράγματι, η νέα αυτή διαλειτουργική υπηρεσία θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων τις πλέον σύγχρονες ηλεκτρονικές διαδικασίες και εργαλεία, πετυχαίνοντας μείωση της γραφειοκρατίας, εξοικονόμηση χρόνου για όλους τους εμπλεκόμενους, καλύτερη εξυπηρέτηση για τους πολίτες και τους Μηχανικούς.
Η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι μια ακόμα επιβεβαίωση ότι το ΤΕΕ τα τελευταία χρόνια προωθεί συστηματικά ψηφιακές υπηρεσίες που διευκολύνουν την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού, ενώ παράλληλα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ώστε οι υπηρεσίες αυτές να χρησιμοποιηθούν από την Πολιτεία.
Παραδείγματα τέτοιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχει ήδη ετοιμάσει και έχει θέσει στη διάθεση της πολιτείας το ΤΕΕ καθώς και αυτών που ετοιμάζει είναι η ηλεκτρονική έκδοση αδειών δόμησης, η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου και ο ενιαίος ψηφιακός χάρτης.
Πρέπει να τονίσομε ότι είναι μεγάλη η αξία και τα πλεονεκτήματα όλων αυτών των ηλεκτρονικών εργαλείων, γιατί η εφαρμογή τους στο Δημόσιο, στη Διοίκηση και στις συναλλαγές της Πολιτείας με τους πολίτες θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση των γνωστών χρόνιων Ελληνικών παθογενειών και θα διασφαλίσει συνθήκες ταχύτητας, πληρότητας, ποιότητας, διαφάνειας και αποτελεσματικότητας.»

Εισηγήσεις:

 

Δείτε το video της εκδήλωσης εδώ

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »