Εγκύκλιος (Αρ. Πρωτ. 82044/20.11.2017 – ΑΔΑ: Ω7Ο94691Ω2-ΠΩ8) του ΟΑΕΔ με θέμα: «Δημόσια πρόσκληση Νο 15/2017 για υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών»


Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Δείτε την ΚΥΑ με αριθμό 37348/619/6.11.2017 (ΦΕΚ Β΄3997/16.11.2017) εδώ