Σεμινάριο με θέμα : «Εργασίες Πολιτικού Μηχανικού 2017-2018 (Προσθήκες – Αλλαγές Χρήσης – Αλλαγές Σπουδαιότητας – Επεμβάσεις) & 3DR.STRAD – 3DR.STEEL (EC1, EC3, 2η Αναθεώρηση ΚΑΝ.ΕΠΕ, ΦΕΚ350Β)». Κόρινθος 30.10.2017, Τρίπολη 31.10.2017 και Καλαμάτα 1.11.2017

Η εταιρεία “3DR ENGINEERING SOFTWARE ΕTE” διοργάνωσε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα : «Εργασίες Πολιτικού Μηχανικού 2017-2018 (Προσθήκες – Αλλαγές Χρήσης – Αλλαγές Σπουδαιότητας – Επεμβάσεις) & 3DR.STRAD – 3DR.STEEL (EC1, EC3, 2η Αναθεώρηση ΚΑΝ.ΕΠΕ, ΦΕΚ350Β)».
Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του ΤΕΕ Πελοποννήσου, στην Κόρινθο τη Δευτέρα 30.10.2017, στην Τρίπολη την Τρίτη 31.10.2017 και στην Καλαμάτα την Τετάρτη 1.11.2017.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin