Νέα παράταση μέχρι 3 Νοεμβρίου 2017 της προθεσμίας υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 (ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 43614/20.10.2017 – ΦΕΚ Β΄ 3730/23.10.2017)

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. οικ. 43614/20.10.2017 (ΦΕΚ Β΄ 3730/23.10.2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρατείνεται η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 μέχρι 3 Νοεμβρίου 2017.

Δείτε και το σχετικό Δελτίο Τύπου του ΥΠΕΝ της 23.10.2017 εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin