Εγκύκλιος-19 (Αριθμ. πρωτ.: ΔΝΣα/οικ.70034/ΦΝ.429.1/3.10.2017 – ΑΔΑ: 6ΡΑΕ465ΧΘΞ-4ΤΩ) του ΥπΥΜΕ με θέμα: «Έγκριση του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα (2η Αναθεώρηση)»

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin