ΚΥΑ (Αριθμ. οικ. 35088/9.8.2017 – ΦΕΚ Β΄ 3250/15.9.2017) του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: “Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 171914/2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’3072) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της ομάδας 4: «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών», του παραρτήματος IV της υπουργικής απόφασης 1958/2012 (Β’ 21), όπως εκάστοτε ισχύει”

Δείτε την ΚΥΑ εδώ

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου (19.9.2017) του Υ.Π.ΕΝ. εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin