Νέα παράταση μέχρι 23 Οκτωβρίου 2017 της προθεσμίας υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 (ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 39142/20.9.2017 – ΦΕΚ Β΄ 3327/21.9.2017)

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. οικ. 39142/20.9.2017 (ΦΕΚ Β΄ 3327/21.9.2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος & Ενέργειας, παρατείνεται η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 μέχρι 23 Οκτωβρίου 2017.

Δείτε και το σχετικό Δελτίο Τύπου του ΥΠΕΝ της 20.9.2017 εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »