Νέα παράταση μέχρι 23 Οκτωβρίου 2017 της προθεσμίας υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 (ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 39142/20.9.2017 – ΦΕΚ Β΄ 3327/21.9.2017)


Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. οικ. 39142/20.9.2017 (ΦΕΚ Β΄ 3327/21.9.2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος & Ενέργειας, παρατείνεται η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 μέχρι 23 Οκτωβρίου 2017.

Δείτε και το σχετικό Δελτίο Τύπου του ΥΠΕΝ της 20.9.2017 εδώ