Ανακοίνωση (4.9.2017) για διάθεση Τόμων Α΄ και Β΄ Εγχειριδίου Νομοθεσίας Πυρασφάλειας


Συνάδελφοι σας ενημερώνομε ότι το ΤΕΕ Πελοποννήσου πρόσφατα προμηθεύτηκε σε έντυπη μορφή τους Τόμους Α΄ και Β΄ Εγχειριδίου Νομοθεσίας Πυρασφάλειας έκδοσης της Νομικής Υπηρεσίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, τους οποίους θέτει στη διάθεσή σας στα πλαίσια της διαδικασίας δανεισμού της βιβλιοθήκης του.

Ο Α΄ Τόμος περιλαμβάνει όλες τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, τον κανονισμό πυροπροστασίας κτιρίων (Π.Δ 71/1988), καθώς και τη νομοθεσία πυροπροστασίας αθλητικών χώρων, θεάτρων, κινηματογράφων και εν γένει δημοσίων θεαμάτων.

Ο Β΄ Τόμος περιέχει τις διατάξεις πυροπροστασίας βιομηχανιών-βιοτεχνιών, συνεργείων και σταθμών αυτοκινήτων, πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών προϊόντων και υγραερίου, καθώς και οδικών σηράγγων.

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν και τη δυνατότητα αγοράς του ανωτέρω Εγχειριδίου από τα Γραφεία Πυρασφάλειας των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.