Δελτίο Τύπου του ΥΠΕΝ (20.7.2017): Παράταση υποβολής των τοπογραφικών διαγραμμάτων για τις αιτήσεις εξαγοράς ή χρήσης εκτάσεων δασικού χαρακτήρα για γεωργική εκμετάλλευση

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ

Δείτε τη σχετική Εγκύκλιο 158585/1758/20.7.2017 (ΑΔΑ: Ψ31Ι4653Π8-ΓΣΨ) “Οδηγίες σχετικά με διαδικασία και δικαιολογητικά για την υπαγωγή στα άρθρα 47 και 47Β ν. 998/1979 σε περιοχές αναρτημένων δασικών χαρτών” εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin