Έγγραφο (Αρ. Πρωτ. 142198/26.6.2017) της Δ/νσης Δασών Αρκαδίας με θέμα: «3η Τροποποίηση αποφάσεως ανάρτησης Δασικού Χάρτη και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων»

Δείτε το Έγγραφο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin