ΕΦΚΑ/τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ: Πίνακας αιτήσεων και λίστα αναμονής


Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της αίτησής σας (από τον Αρ. Πρωτοκόλλου), καθώς και τη θέση σας στη λίστα αναμονής, στον συγκεντρωτικό πίνακα αιτήσεων:

Πίνακας αιτήσεων και λίστα αναμονής