Έγγραφο (Αριθμ. πρωτ. 20989/5.5.2017) της Δ.ΠΟΛ.ΣΧ. του ΥΠΕΝ με θέμα: «Πράσινα σημεία – αρμόδιο Συμβούλιο γνωμοδότησης για το επιτρεπτό της εγκατάστασης»

Δείτε το Έγγραφο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin