Νόμος 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74/19.5.2017) του ΥΠΟΙΚ με τίτλο: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις»

Άρθρα άμεσου ενδιαφέροντος:

  • Άρθρο 47 (η εφαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ για τα έργα μετατίθεται για τις 15.6.2017 για την Κεντρική Κυβέρνηση και για 20.10.2017 για το σύνολο του Δημόσιου τομέα)
  • Άρθρο 118 (αφορά τα Μητρώα Δημόσιων και Ιδιωτικών έργων – παραπέμπει σε έκδοση ΠΔ για τις λεπτομέρειες εντός 8 μηνών)
  • Άρθρο 119φορά άρση πλήθους περιορισμών (νομική μορφή ΑΕ από 3η τάξη και άνω – γεωγραφικοί περιορισμοί – άνω-κάτω όρια κα)]

Δείτε το Νόμο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »