ΤΕΕ/Διαχείριση δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων N.4178/2013: Ανακοίνωση (9.5.2017) για παράταση (έως τις 8.6.2017 σύμφωνα με την ΚΥΑ 21779/3.5.2017) της προθεσμίας υπαγωγής στο Ν.4178/2013


Δείτε την Ανακοίνωση εδώ

Δείτε την Αριθ.Οικ.21779/3.5.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1544/4.5.2017) εδώ