Παρέμβαση για παράταση προθεσμίας εγγραφής των επιχειρήσεων και καταχώρισης των εγκαταστάσεών τους καθώς και της υποβολής της έκθεσης αποβλήτων στο Η.Μ.Α. για τα έτη 2015 και 2016

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου και το Επιμελητήριο Αρκαδίας με παρέμβασή τους στο αρμόδιο Υπουργείο, ζητούν την παράταση της χρονικής προθεσμίας με το σύστημα να παραμένει ανοικτό και μετά την 31η Μαΐου 2017, ώστε να δοθεί η δυνατότητα εγγραφής των επιχειρήσεων και καταχώρησης των εγκαταστάσεών τους καθώς και της υποβολής της έκθεσης αποβλήτων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.), προς εξασφάλιση της ορθής συμπλήρωσης των υποβληθέντων εκθέσεων.
Συγκεκριμένα στην από κοινού επιστολή τους η Πρόεδρος ΤΕΕ Πελοποννήσου Χαρίκλεια Τσιώλη και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας Ιωάννης Μπουντρούκας αναφέρουν: (Διαβάστε εδώ το περιεχόμενο της επιστολής)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin