Κοινή Απόφαση (Αριθμ. 45231/20.4.2017 – ΦΕΚ Β΄ 1445/27.4.2017) Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα: «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240)»

Δείτε την ΚΥΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin