Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα : «Νόμος 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών”: Εφαρμογή & προοπτικές ανάπτυξης». Τρίπολη 26.4.2017

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Νόμος 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών”: Εφαρμογή & προοπτικές ανάπτυξης», την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 και ώρα έναρξης 17:00 στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο στην Τρίπολη (Πρόσκληση-Πρόγραμμα).
Στο χαιρετισμό της προς τους συμμετέχοντες της εκδήλωσης, η Πρόεδρος του Τμήματος Χαρίκλεια Τσιώλη ανέφερε :
«Όπως γνωρίζομε, πέρυσι ψηφίστηκε και άρχισε να εφαρμόζεται ο νέος Ν.4412/2016 περί: “ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”, ο οποίος αντικαθιστά την μέχρι πρότινος υφιστάμενη Νομοθεσία με σύγχρονη προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ δηλ. με την απαιτούμενη ενσωμάτωση των αντίστοιχων οδηγιών στην εσωτερική έννομη τάξη. Εμείς ως ΤΕΕ έχομε προ πολλού δηλώσει τη θέση μας για την αναγκαιότητα ριζικών μεταρρυθμίσεων στο θεσμικό πλαίσιο παραγωγής Δημοσίων Έργων. Ο νέος Νόμος ήταν απαραίτητος και επιβεβλημένος και γι’ αυτό χαιρετήσαμε την ψήφισή του. Τον θεωρούμε θετική εξέλιξη πιστεύοντας ότι με την πλήρη εφαρμογή του μέσω Υπουργικών Αποφάσεων-Π.Δ.-Εγκυκλίων & άλλων εργαλείων (π.χ. ενιαίος τύπος διακήρυξης-τα πρότυπα τεύχη κλπ.) και λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά ελληνικά δεδομένα δηλ. την σημερινή ελληνική πραγματικότητα, θα μπορέσει:
-να αποτελέσει τη βάση για τη λειτουργία ενός ομοιογενούς θεσμικού πλαισίου για όλους τους φορείς του Δημοσίου-τις Αναθέτουσες Αρχές,
-να δημιουργήσει ένα περιβάλλον υγιούς ανάπτυξης του κατασκευαστικού κλάδου, διορθώνοντας ελλείψεις και ατέλειες στην υφιστάμενη κατάσταση και αφήνοντας πίσω τις παθογένειες του παρελθόντος,
-να ενισχύσει τις συνθήκες διαφάνειας & των αρχών του ανταγωνισμού,
-να στοχεύσει στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των δράσεων, με μείωση της γραφειοκρατίας, απλοποίηση και επιτάχυνση των διαφόρων διαδικασιών και στην βέλτιστη αξιοποίηση των δημοσίων πόρων,
-φυσικά διασφαλίζοντας πάντα το δημόσιο συμφέρον.
Το ΤΕΕ Πελ/σου, όπως όλοι γνωρίζετε, κάθε φορά που γίνονται αλλαγές στη Νομοθεσία που αφορά την άσκηση του επαγγέλματος μας, (κατά μείζονα λόγο όταν αλλάζει ένας ολόκληρος Νόμος) φροντίζομε να ενημερώνομε έγκαιρα τα μέλη μας σχετικά. Για το συγκεκριμένο Νόμο βέβαια είχαμε (και έχομε) και πολλά αιτήματα συναδέλφων. Πολλοί συνάδελφοι, είτε Δημόσιοι Υπάλληλοι είτε Ελεύθεροι Επαγγελματίες, έχουν διαμαρτυρηθεί:
για δυσκολίες στην εφαρμογή του, όπως π.χ.:
-ότι είναι ένα ογκώδες δυσνόητο & δυσκολοανάγνωστο νομοθέτημα (με νέους όρους-ορολογίες εντελώς διαφορετικές από την προηγούμενη Νομοθεσία που ξενίζουν) για το οποίο δεν δόθηκε ο απαιτούμενος χρόνος για μελέτη & στοιχειώδη εκπαίδευση
-ότι υπάρχουν συνεχώς παραπομπές σε συνημμένα ή σε άλλα άρθρα ή ακόμη και σε άλλα νομοθετήματα
-ότι υπάρχουν ασάφειες, αδιευκρίνιστα θέματα & πολλά ερωτήματα
-ότι επανειλημμένως δημιουργείται σύγχυση και αβεβαιότητα σε διάφορα ζητήματα, όπως π.χ. στις διαδικασίες που αφορούν σε συμβάσεις κάτω του κοινοτικού ορίου
και φυσικά διαμαρτύρονται για την μη έκδοση εγκαίρως του συνόλου των προβλεπόμενων Υ.Α.-Π.Δ. αλλά και διευκρινιστικών Εγκυκλίων και πρότυπων εγγράφων, η έλλειψη των οποίων εντείνει το πρόβλημα.
Πραγματικά, η αρχική έλλειψη αυτών είχε σαν αντίκτυπο πέρυσι, το τελευταίο 3μηνο του 2016, οι περισσότερες Υπηρεσίες να μη δημοπρατούν έργα & γενικά να μην προβαίνουν σε διάφορες δημόσιες συμβάσεις, πλήγμα για τον κλάδο μας αλλά και ταλαιπωρία για διάφορες κοινωνικές ομάδες. Σιγά-σιγά πλέον και ειδικά από τις αρχές του 2017 τα πράγματα μπαίνουν σε τάξη, ομαλοποιούνται και βελτιώνονται καθημερινά.
Εμείς λοιπόν μετά από όλα αυτά διοργανώνομε την σημερινή εκδήλωση με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με το νέο Νόμο. Θα γίνει σχετική παρουσίαση και θα ακολουθήσει συζήτηση με ερωτήσεις – σχετικές απαντήσεις.»

Δείτε στους παρακάτω συνδέσμους τα δύο video των εισηγήσεων :

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin