Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου με τη βεβαίωση του ΤΕΕ (Εγκύκλιος με Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.57/2469/οικ.11755/3.4.2017 της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης)


Επαρκές δικαιολογητικό για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημόσιου τομέα αποτελεί από μόνη της η βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού επιμελητηρίου ή συλλόγου, για τις περιπτώσεις είτε ελεύθερων επαγγελματιών είτε απασχολούμενων με έμμισθη εντολή, οι οποίοι εγγράφονται υποχρεωτικά σε τέτοιους φορείς. Τα παραπάνω διευκρινίζει εκ νέου με Εγκύκλιό της η αρμόδια Υπουργός Όλγα Γεροβασίλη, με αφορμή και τα επανειλημμένα προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσει πολλοί Μηχανικοί.

Δείτε τη σχετική Εγκύκλιο εδώ