Η καταβολή και εισφορών του 2017 απαραίτητη για τη φορολογική ενημερότητα μετά τις 31.3.2017

Η καταβολή και των τρεχουσών εισφορών 2017 του ΕΦΚΑ είναι απαραίτητη για τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας μετά την 31η Μαρτίου του τρέχοντος έτους, όπως αποφασίστηκε μετά από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΕΦΚΑ που πραγματοποιήθηκε στις 30.3.2017.
Στη διάρκεια της εν λόγω συνεδρίασης έγινε δεκτό και το αίτημα της Συμβουλευτικής Επιτροπής Επιστημόνων, μετά από εισήγηση του προέδρου της Κωνσταντίνου Μακέδου, σχετικά με την παράταση μέχρι 30.6.2017 των προθεσμιών καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των Διπλωματούχων Μηχανικών που αφορούν το Β΄ εξάμηνο 2016. Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται σχεδόν το σύνολο των συναδέλφων.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin