Εγκύκλιος (Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.17002/739/7.4.2017) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016»

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin