Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. (20.3.2017): Νέα προγράμματα επιμόρφωσης Μηχανικών

Το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, σας προτείνει να υποβάλλετε εγκαίρως αίτηση  για τα  σεμινάρια που ξεκινούν άμεσα:

Ταυτότητα Κτιρίων (σχετικά με τον Νόμο 3843/2010: υπερβάσεις δόμησης, αλλαγές χρήσης και άλλες διατάξεις), 20/3- 22/3

Τον Απρίλιο 2017
Ηλεκτρονική Έκδοση Οικοδομικών Αδειών, 3/4 – 12/4

Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών Γεωπληροφορικής, 24/4 – 2/5 ΝΕΟ

ΝΕΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΥΔΕ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD 384, 25/4 – 9/5/2017

Σύνταξη μελετών πυροπροστασίας: Νομοθεσία, Κανονισμός Πυροπροστασίας Νέων Κτιρίων, Πυροσβεστικές Διατάξεις, 24/04/17-28/04/17

Παρακαλούμε υποβάλλετε εγκαίρως την αίτησή  σας για τα  σεμινάρια:
autocad 2d, 3/05/2017– 26/05/2017
autocad 3d, 7/6/2017– 23/6/2017
3d studio max, 4/5/2017– 2/6/2017

Αποστείλετέ μας τώρα τα στοιχεία επικοινωνίας στο mail του Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε.:
tee_iekem@tee.gr για τους τίτλους προγραμμάτων που ενδιαφέρεστε.

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »