Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις σχετικά με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)

Στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ και συγκεκριμένα στο θεματικό διαδικτυακό τόπο για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), έχει δημοσιευτεί αρχείο με Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις σχετικά με το ΗΜΑ.
Επισημαίνεται ότι το ΤΕΕ Πελοποννήσου έχει υποβάλλει αίτημα στο ΥΠΕΝ και ζητά την συνδρομή του, προκειμένου να προβεί στη διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης στην Τρίπολη με αντικείμενο την εφαρμογή και λειτουργία του ΗΜΑ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin