Έγγραφο (αριθμ. πρωτ. 6236/6.2.2017) ΥΠΕΝ με θέμα: «Έλεγχος και έγκριση των μελετών γεωλογικής καταλληλότητας κ.α., που απαιτούνται κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγρ. 5 του Ν. 4 315/2014»

Το Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών & Ρυθμίσεων της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Τράπεζας Γης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε διευκρινήσεις σχετικά με τον έλεγχο και την έγκριση των μελετών γεωλογικής καταλληλότητας κ.α. από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, που απαιτούνται κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφο 5 του Ν. 4315/2014.

Δείτε το Έγγραφο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin