Εγκύκλιος 09/2017 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85, Α΄)». (Αφορά το πώς θα γίνει η παρακράτηση συντάξεων που υπερβαίνουν το ανώτατο όριο)

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin