Διευκρινιστική Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ (28.2.2017) σχετικά με το Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε στις 27.2.2017


Διευκρινίζεται ότι το Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε στις 27-2-2017 και αναρτήθηκε στη σχετική ενότητα στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) για την παράταση της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) της μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2017 και της καταβολής των αντίστοιχων εισφορών, δεν αφορά την υποβολή ΑΠΔ και καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων 2016.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

Σημείωση ΤΕΕ Πελοποννήσου: Με επόμενη σχετική ανακοίνωση της Διοίκησης του ΕΦΚΑ παρέχεται η δυνατότητα υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ), και καταβολής εισφορών, Δώρου Χριστουγέννων 2016 μαζί με τις εισφορές Ιανουαρίου 2017, έως την τελευταία ορισθείσα ημερομηνία στις 17 Μαρτίου 2017.