Πρόσκληση για συμμετοχή στη λίστα εισηγητών του Πειθαρχικού Συμβουλίου των μελών του ΤΕΕ Πελοποννήσου


Σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 3 του Ν.Δ. 783 της 31/31.12.1970 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της υπό του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος τηρούμενης πειθαρχικής διαδικασίας» και προκειμένου να συγκροτηθεί από την Αντιπροσωπεία του Τμήματος πίνακας εισηγητών του Πειθαρχικού Συμβουλίου των μελών του ΤΕΕ Πελοποννήσου,
Καλούνται
Οι συνάδελφοι όλων των ειδικοτήτων, που έχουν τουλάχιστον 10 χρόνια από την κτήση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στα γραφεία του Τμήματος στην Τρίπολη (Ηρώων Πολυτεχνείου 19, τκ 22132, τηλ. 2710226703-2710241940-2710241941) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο tee_trip@tee.gr ή με φαξ στο 2710222127