Ανακοίνωση του ΤΣΜΕΔΕ (3.2.2017) για το θέμα που προέκυψε από τη διπλή παρακράτηση των δόσεων Ιανουαρίου 2017 σε όσους είχαν προβεί σε ρύθμιση των οφειλών τους με πάγια εντολή στην Εθνική Τράπεζα

Αναφορικά με το θέμα που προέκυψε από τη διπλή παρακράτηση των δόσεων Ιανουαρίου 2017 σε όσους είχαν προβεί σε ρύθμιση των οφειλών τους με πάγια εντολή στην Εθνική Τράπεζα, σας ενημερώνουμε ότι το πρόβλημα επιλύθηκε και τα επιπλέον παρακρατηθέντα ποσά έχουν ήδη επανακατατεθεί στους λογαριασμούς από τους οποίους παρακρατήθηκαν.

Παρακαλούνται οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης με πάγια εντολή στην ΕΤΕ, να ελέγξουν τους λογαριασμούς τους προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει πρόβλημα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι πρόβλημα υφίσταται, όπως απευθυνθούν στο κατάστημα της Τράπεζας στο οποίο υπέβαλαν αίτηση ανάθεσης πάγιας εντολής.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin