Νεα/Επικαιροτητα

Σε ισχύ η κατάργηση των κατώτατων ορίων δημοσίων έργων (Εγκύκλιος 13/20.8.2014 ΓΓΔΕ)

Περισσότερα

Κανόνες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών {Β’ μέρος (άρθρα 14-201) Νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α΄/8.8.2014)}

Περισσότερα

Δημοσίευση Υπουργικών Αποφάσεων «Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων» και «Διορθωτικές Επεμβάσεις στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων» του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ.

Περισσότερα

Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα {Άρθρο 59 Νόμου 4278/2014 (ΦΕΚ 157Α΄/4.8.2014)}

Περισσότερα

Ανακοίνωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ για τη δυνατότητα εκτύπωσης διαδικτυακού ειδοποιητηρίου από το e-tsmede

Περισσότερα

Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ με διευκρινήσεις στο Ν. 4269/2014 «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση – Βιώσιμη ανάπτυξη»

Περισσότερα

Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση – Βιώσιμη ανάπτυξη – Ν. 4269/2014

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου: Αφανισμός του Τεχνικού κόσμου μετά από τις Νομοθετικές ρυθμίσεις για τα Δημόσια Έργα

Περισσότερα

Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Πελοποννήσου για τα επαγγελματικά δικαιώματα και το νομοθετικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος των Μηχανικών

Περισσότερα

Νέα παρέμβαση για τις Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών

Περισσότερα

Εγκύκλιος με αρ. πρωτ. οικ. 24120/1336/15‐7‐2014 Yπουργείου Εργασίας Kοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: Ανακοίνωση δημοσίευσης της υ.α. με αριθ. 14867/825/2014 (1241 Β΄) (ΑΔΑ: ΒΙΥΗΛ‐Τ1Γ) «Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα»

Περισσότερα

Ανακοίνωση – Κάλεσμα σε παράσταση διαμαρτυρίας για τα επαγγελματικά δικαιώματα (Ν.4254/14) των Μηχανικών στην Τρίπολη 14.7.2014

Περισσότερα

Κατάργηση θεώρησης βιβλιαρίων ασθενείας

Περισσότερα

Παρέμβαση για τα επαγγελματικά δικαιώματα και το νομοθετικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος των Μηχανικών

Περισσότερα

Πρόσκληση σε συγκεντρώσεις στις 02/07/2014 για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών (Ν. 4254/14)

Περισσότερα

Ανακοίνωση: Παράταση ασφαλιστικής ενημερότητας

Περισσότερα

Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Πελοποννήσου ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου

Περισσότερα

Ψήφισμα διαμαρτυρίας της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Πελοποννήσου κατά της επιχειρούμενης «εξουδετέρωσης» των χημικών όπλων της Συρίας στη Μεσόγειο

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Μόνιμες Επιτροπές του ΤΕΕ Πελοποννήσου

Περισσότερα

Εγκύκλιος 45/2014 του ΙΚΑ με θέμα: «Μείωση εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014»

Περισσότερα