Νεα/Επικαιροτητα

Αίτημα για άρση των άδικων περιορισμών στην εφαρμογή ισχύος του Ν.4156/13 (αρθ.4: εγγυητική επιστολή προκαταβολής) & του Ν.4146/13 (αρθ.59: μείωση κλιμακωτών πρόσθετων εγγυήσεων)

Περισσότερα

Δελτίο τύπου ΥΠΕΚΑ: Δήλωση Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ Σταύρου Καλαφάτη σχετικά με την Υπουργική Απόφαση για την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος του νόμου 4178/2013

Περισσότερα

Προτάσεις σχετικά με τη βελτίωση της Νομοθεσίας που διέπει την κυκλοφορία και χρήση των Μεταφορικών Μέσων-Μηχανημάτων Έργων

Περισσότερα

Εγκύκλιος σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής των εισφορών 2% και 2‰ υπέρ ΤΕΕ.

Περισσότερα

Ανακοίνωση ΥΠΕΚΑ για έναρξη διαδικασίας συγκρότησης “οριστικού” Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών

Περισσότερα

Ν.4178/2013 “Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄174/8.8.2013)

Περισσότερα

Νέα διάταξη για τους προσωρινούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΥΠΕΚΑ: Συγκρότηση «οριστικού» Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών – Δήλωση Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ, Σταύρου Καλαφάτη

Περισσότερα

Επιμορφωτική εκδήλωση: «Κτίρια χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας».

Περισσότερα

Έκθεση με τίτλο: “Φαντάσου την πόλη: Κόρινθος 2013”.

Περισσότερα

Ημερίδα: «Πρόληψη των κινδύνων στην εργασία με τη συμμετοχή όλων».

Περισσότερα

Επιμορφωτικό σεμινάριο: «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν.Ο.Κ.)».

Περισσότερα

Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) ανέργων Μεταλλειολόγων, Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων και Χημικών Μηχανικών.

Περισσότερα

Πρόσκληση σε τεχνικό σεμινάριο – ημερίδα που θα γίνει στην Τρίπολη 13.3.2013 με θέμα: Εφαρμογή Σύνθετων Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ) για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού περιβλήματος.

Περισσότερα

Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Πελοποννήσου: “Προτάσεις εξορθολογισμού διοδίων αυτοκινητόδρομου «Μορέας» και αποκατάστασης φθορών-συντήρησης οδικού δικτύου…”

Περισσότερα

Ψήφισμα Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Πελοποννήσου: “Αποκομιδή απορριμμάτων-ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων…”

Περισσότερα

Ανακοίνωση Συμβούλιου Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Λακωνίας σχετικά με τη λειτουργία του.

Περισσότερα

Απόφαση Συμβούλιου Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Αργολίδας με θέμα τη λειτουργία του.

Περισσότερα

Επιμορφωτικό σεμινάριο στη Σπάρτη (3.11.12): “Ο Νέος Κανονισμός Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.), (ΦΕΚ 42/Β/20-01-2012)”.

Περισσότερα

“2η έκθεση αρχιτεκτονικού έργου Κορινθίων αρχιτεκτόνων” στην Κόρινθο 6-22 Ιουλίου 2012.

Περισσότερα