Νεα/Επικαιροτητα

Εφαρμογή ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ΤΣΜΕΔΕ

Περισσότερα

Έγγραφο (αριθ. πρωτ. Φ.10043/οικ.32742/811/17.7.2015) Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 39 του ν.4331/2015 – Επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας από ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ»

Περισσότερα

Έγγραφο (αριθ. πρωτ. Φ.10043/οικ.32743/812/17.7.2015) Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 38 του ν.4331/2015 – Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτες»

Περισσότερα

Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (20.8.2015) για αργία του Ταμείου

Περισσότερα

Νέα παρέμβαση για τις Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών

Περισσότερα

Ηλεκτρονική Eβδομαδιαία Ενημέρωση ΤΕΕ για Εργασία

Περισσότερα

ΥΠΑΠΕΝ: Θεώρηση οικοδομικών αδειών για χορήγηση εργοταξιακής παροχής

Περισσότερα

Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (31.7.2015): Οδηγίες Κ.Υ.Τ

Περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 8/2015 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 37/2015) με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων περί εγγυήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, μετά τη δημοσίευση του ν.4281/2014 (Α΄ 160)»

Περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 5/2015 (2η Έκδοση) ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 37/2015) με θέμα: «Ενημέρωση επί του ν. 4281/2014»

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου κεντρικού ΤΕΕ (27.7.2015): Επιστολές ΤΕΕ προς Υπηρεσίες Δόμησης και Τράπεζες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του περιορισμού κίνησης κεφαλαίων

Περισσότερα

Λειτουργία υπηρεσίας νομικής υποστήριξης μηχανικών κατά τον μήνα Αύγουστο 2015

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου κεντρικού ΤΕΕ (23.7.2015): Νέα υπηρεσία φοροτεχνικής υποστήριξης προς τους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ

Περισσότερα

Ευνοϊκές διατάξεις για τους ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ (Νόμος 4331/2015 – ΦΕΚ 69 Α΄/2-7-2015)

Περισσότερα

ΤΣΜΕΔΕ: Νέα παράταση για ανάρτηση ειδοποιητηρίων και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών Α΄ εξαμήνου 2015

Περισσότερα

Παρέμβαση για τις Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών

Περισσότερα

Νέα υπηρεσία νομικής υποστήριξης προς τους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ

Περισσότερα

Έναρξη λειτουργίας εφαρμογής συμψηφισμού προστίμων Ν4178 για ενεργειακή αναβάθμιση και στατική επάρκεια αυθαιρέτων

Περισσότερα

«Εγχειρίδιο ερωτήσεων-απαντήσεων σε φορολογικά θέματα». Έκδοση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Ιούνιος 2015)

Περισσότερα

Δημοσίευση εγκυκλίου ΠΟΛ 1113/2015 ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α’)» που αναλύει το καθεστώς των εκπιπτόμενων και μη δαπανών

Περισσότερα