Νεα/Επικαιροτητα

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 (Α, 85/12-5-2016), σχετικά με τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης»

Περισσότερα

Νόμος 4403/2016 (ΦΕΚ Α΄125 /7.7.2016) με τον οποίο επέρχονται σημαντικές μεταβολές σε ό,τι αφορά τον χρόνο σύγκλησης Γενικών Συνελεύσεων αλλά και τη δημοσιότητα των οικονομικών καταστάσεων

Περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Απόφαση ΠΟΛ 1096/2016 του Γεν. Γραμ. Δημ. Εσόδων (ΦΕΚ Β΄2043/5.7.2016) με θέμα: «Συμπλήρωση της Απόφασης του Γ.Γ.Δημοσίων Εσόδων – ΠΟΛ. 1041/2016 «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2015, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή»

Περισσότερα

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων: Δελτίο Τύπου (6.7.2016) για παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών πιστοποιητικών

Περισσότερα

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Δελτίο Τύπου (6.7.2016) για την υποβολή Α.Π.Δ. μετά την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. (άρθρο 97 του ν.4387/2016)

Περισσότερα

Αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο για τους Ενεργειακούς επιθεωρητές

Περισσότερα

ΕΣΠΑ: Έγκριση αρχείου ερωτήσεων – απαντήσεων για τους αυτοαπασχολούμενους πτυχιούχους από το Υπ. Ανάπτυξης

Περισσότερα

ΥΠΕΝ: Ακόμη μία εγκύκλιος για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)

Περισσότερα

Αρχές Ασφαλείας Εφαρμογής Υαλοπινάκων

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου (4.7.2016): Διεξαγωγή Ημερίδας για τις Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Εφαρμογές του Υαλοπίνακα στην Τρίπολη

Περισσότερα

ΥΠΕΝ/Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών & Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων: Ανακοίνωση (30.6.2016) σχετικά με την παρατάση της προθεσμίας επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις

Περισσότερα

ΥΠΕΝ – Τροπολογία με παράταση της προθεσμίας Πιστοποίησης Ενεργειακών Επιθεωρητών

Περισσότερα

Εγκύκλιος 14/2016 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Έκδοση ν.4392/2016 σχετικά με την αναστολή έναρξης ισχύος του Μέρους Β΄του ν.4281/2014»

Περισσότερα

Εγκύκλιος 13/2016 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Δημοσίευση της Κατευθυντήριας Οδηγίας 14 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ» και η αναφερόμενη σε αυτή Κατευθυντήρια Οδηγία 14/2016

Περισσότερα

Εγχειρίδιο ερωτήσεων – απαντήσεων σε φορολογικά θέματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

Περισσότερα

Πληρωμές δικαιούχων ενίσχυσης για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή

Περισσότερα

Ανακοίνωση Υπουργείου Οικονομικών (27.6.2016): Παράταση έως τις 15.7.2016 στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων

Περισσότερα

ΥΠΕΝ: Ενημέρωση ΔΟΑΚΑ προς ΥΔΟΜ για στοιχεία διαχείρισης των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) κατά την έκδοση άδειας δόμησης

Περισσότερα

ΥΠΕΝ: Υπουργική απόφαση για τα δικαιολογητικά της βεβαίωσης καταλληλότητας των Περιοχών Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ιδιωτικής Πολεοδόμησης του Ν. 4280/2014

Περισσότερα

Ανακοίνωση Δ.Ε. ΤΣΜΕΔΕ (15.6.2016): Παράταση πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών Α΄ εξαμήνου 2016 έως τις 30 Σεπτεμβρίου

Περισσότερα