Εγκύκλιος (αρ. πρ. Φ.10043/οικ.14226/431/24.3.2017) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 1 και 2 του ν.4387/2016 για την παράλληλη ασφάλιση»

Περισσότερα

Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ (24.3.2017) με θέμα: «Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Μη Μισθωτών ασφαλισμένων»

Περισσότερα

Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ (23.3.2017) με θέμα: «Καταβολή εισφορών Φεβρουαρίου 2017 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων»

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου του ΕΦΚΑ (16.3.2017) με θέμα: «Παράταση υποβολής ΑΠΔ και καταβολής εισφορών Ιαν. 2017 και Φεβ. 2017»

Περισσότερα

Εγκύκλιος 13/2017 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Παράταση χορήγησης των συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν κατά τη διάρκεια αναμονής των ασφαλισμένων προς εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.»

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου του ΕΦΚΑ (7.3.2017) με θέμα: «Ο ΕΦΚΑ και η Αλήθεια για τα “Μπλοκάκια”»

Περισσότερα

Εγκύκλιος 10/2017 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 4387/2016». (Αφορά διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιώματα αντισυμβαλλομένου συμφώνου συμβίωσης)

Περισσότερα

Εγκύκλιος 09/2017 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85, Α΄)». (Αφορά το πώς θα γίνει η παρακράτηση συντάξεων που υπερβαίνουν το ανώτατο όριο)

Περισσότερα

Απόφαση (αρ. πρωτ.: οικ.8539/475/23.2.2017) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Γνωστοποίηση διατάξεων σχετικά με αποζημίωση Ε.Φ.Κ.Α. για παρεχόμενες υπηρεσίες προς τρίτους»

Περισσότερα

Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ (28.2.2017) σχετικά με την παράταση για υποβολή ΑΠΔ και καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων 2016

Περισσότερα

Διευκρινιστική Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ (28.2.2017) σχετικά με το Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε στις 27.2.2017

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου του ΕΦΚΑ (27.2.2017) για παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και Α.Π.Δ. Ιανουαρίου έως την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017

Περισσότερα

Εγκύκλιος (αρ. πρ. Φ.40021/οικ.7559/327/20.2.2017) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α., στους μακροχρόνια άνεργους και στους ασφαλισμένους που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.4254/2014 (Α΄85)»

Περισσότερα

Εγκύκλιος 06/2017 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α. Α. – Τομέας Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. – Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα»

Περισσότερα

Εγκύκλιος του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016». (Αφορά τα “μπλοκάκια”)

Περισσότερα
Σελίδα 1 από 812345...Τελευταία Σελίδα »