Ανακοίνωση (15.12.2017) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Νοεμβρίου 2017 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων»

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.49618/Δ15.831/20.11.2017 – ΑΔΑ: ΨΓ0Γ465Θ1Ω-ΕΩΤ) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 4488/2017, σχετικά με την επικουρική σύνταξη του ΕΤΕΑΕΠ». (Αφορά τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης του ΕΤΕΑΕΠ)

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Αρ. Πρ. Φ. 80000/οικ.45933/1891/6.10.2017 – ΑΔΑ: 7Ν6Η465Θ1Ω-ΞΛΠ) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 29 του ν.4488/2017 (Α΄137)»

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Αρ. Πρωτ.: Φ.80000/οικ.46325/1905/14.11.2017 – ΑΔΑ: 7Ζ8Γ465Θ1Ω-ΣΤΥ) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.4387/2016 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση με το άρθρο 6 του ν.4488/2017». (Αφορά μεταβολές στον υπολογισμό των συνταξίμων αποδοχών του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης)

Περισσότερα

Γενικό Έγγραφο (Αριθμ. Πρωτ. Δ.ΑΣΦ.1094/1433479/2.11.2017 – ΑΔΑ: 6ΙΦΙ465ΧΠΙ-35Π) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Ασφάλιση απασχολούμενων σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια κλπ. του άρθρου 31 ν.4186/2013, όπως ισχύει»

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΙΣΦΜΜ/1228/1490270/15.11.2017) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Aσφαλιστική ενημερότητα»

Περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος-37 (Αρ. Πρωτ.: Σ22/3/18.10.2017 – ΑΔΑ: ΨΞ0Β465ΧΠΙ-Ρ3Σ) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν. 4387/2016, που αφορά θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης»

Περισσότερα

Ανακοίνωση (13.11.2017) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Οκτωβρίου 2017 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων»

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου (30.10.2017) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Βελτιωτικές αλλαγές στη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας» – Εγκύκλιος (Αρ. Πρ.: 2128/30.10.2017) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Οδηγίες χορήγησης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας»

Περισσότερα

Ανακοίνωση (30.10.2017) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 2016»

Περισσότερα

Εγκύκλιος-39 (Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./589/1379602/19.10.2017 – ΑΔΑ: 9ΟΟ8465ΧΠΙ-ΘΦΙ) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 95 του Ν. 4387/2016 που αφορούν θέματα παραγραφής αξιώσεων του Ε.Φ.Κ.Α. από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές»

Περισσότερα

Ανακοίνωση (13.10.2017) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Σεπτεμβρίου 2017 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων»

Περισσότερα

Ανακοίνωση (10.10.2017) του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ για την καταβολή όλων των εισφορών του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ μέχρι 31.12.2016 μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου (9.10.2017) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Λήξη προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών»

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου (2.10.2017) του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), με το οποίο ανακοινώνεται η πλήρης μετατροπή του Ταμείου σε πάροχο ολοκληρωμένων καινοτόμων υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης εγγυητικών επιστολών και ηλεκτρονικής υποβολής-διεκπαιρέωσης αιτημάτων των μελών του

Περισσότερα
Σελίδα 1 από 1212345...10...Τελευταία Σελίδα »