Προκήρυξη Εξετάσεων για την Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος (Ιανουαρίου 2017)


Στις 9.1.2017, το ΤΕΕ ανακοίνωσε την Προκήρυξη των Εξετάσεων για τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στους Διπλωματούχους Μηχανικούς των Ανωτάτων Σχολών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και των Ισοτίμων Σχολών ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στις εν λόγω εξετάσεις, πρέπει να υποβάλλουν στο ΤΕΕ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο πλήρες κείμενο της Προκήρυξης, μέχρι 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017. Το ακριβές πρόγραμμα διεξαγωγής των Εξετάσεων θα ανακοινωθεί εντός είκοσι (20) ημερών, μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικών στα γραφεία του ΤΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE_HOME/TEE_HOME_NEW/anakoinwseis