Νεα/Επικαιροτητα

Ενημερωτικές εκδηλώσεις με θέμα : «Ρύθμιση Χρεών Επιχειρήσεων & Ελευθέρων Επαγγελματιών». Κόρινθος 22.6.2018, Τρίπολη και Σπάρτη 23.6.2018

Περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Νόμων 4495/2017 και 4178/2013 (Τελευταία ενημέρωση: 20.6.2018 / ανάρτηση 69ης ομάδας)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις για τις υπερβάσεις καθ’ ύψος και τα φυτεμένα δώματα. (Εγκύκλιος αρ.πρωτ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/38145/2834/19.6.2018 της Γ. Γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Διαδικασία εκμίσθωσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης δημοσίων λατομείων. (Απόφαση Αριθμ.ΔΑΠ/Φ.Α/Φ.4.2/οικ.175616/1918/5.6.2018 Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄2304/18.6.2018)

Περισσότερα

Επιδότηση 50% για την ψηφιακή αναβάθμιση και τον παραγωγικό εκσυγχρονισμό των Μηχανικών και των Τεχνικών Εταιρειών

Περισσότερα

Εκπροσώπηση πολιτών στις διοικητικές αρχές. (Εγκύκλιος-28 Αριθμ.Πρωτ.771276/18.6.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των τεχνικών προδιαγραφών για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών στη βάση δεδομένων του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Έναρξη ισχύος των υποχρεώσεων και των συνεπειών των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 40 του ν.4409/2016 (Α΄ 136). (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752/25.4.2018 Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄2216/14.6.2018)

Περισσότερα

Τροποποίηση-συμπλήρωση διατάξεων του Ν.4495/2017, που αναφέρονται σε πολεοδομικής φύσεως θέματα (τακτοποίηση αυθαιρέτων κ.λπ.), με τα άρθρα 34 και 45 του νέου Ν.4546/2018

Περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν τους δασικούς χάρτες (παράταση στην προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων, εξέταση αντιρρήσεων από τις ΕΠ.Ε.Α., νέα προθεσμία στους ΟΤΑ για τα όρια των οικιστικών περιοχών) και την εξαγορά δασικών εκτάσεων, με το άρθρο 43 του νέου Ν.4546/2018

Περισσότερα

Καθορισμός των δικαιολογητικών του άρθρου 5 παρ. 8 του ν.4469/2017 που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. (KYA Αριθ.64182/14.6.2018 Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης και Υπ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄2277/15.6.2018)

Περισσότερα

Συμπληρωματικές οδηγίες για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Φ10042/οικ.13567/329/8.6.2018 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Περισσότερα

Εκδόθηκαν τα ειδοποιητήρια του ΤΣΜΕΔΕ για τα αναδρομικά Α΄ εξαμήνου 2013

Περισσότερα

Πρόσκληση δικαιούχων Β΄, Γ΄ και Δ΄ κατασκηνωτικής περιόδου – Παραλαβή κάρτας κατασκηνωτή Β΄, Γ΄ και Δ΄ κατασκηνωτικής περιόδου 2018. (Ανακοίνωση του τ. ΤΣΜΕΔΕ)

Περισσότερα

Πρόσκληση δικαιούχων Α΄ κατασκηνωτικής περιόδου – Παραλαβή κάρτας κατασκηνωτή. (Ανακοίνωση του τ. ΤΣΜΕΔΕ)

Περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4549/14.6.2018 “Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄105/14.6.2018)

Περισσότερα

Επέκταση των κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. (Εγκύκλιος Αριθμ.Πρωτ.οίκ.32921/2175/13.6.2018 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Περισσότερα

Ενημέρωση σχετικά με την υποχρέωση διεξαγωγής ενεργειακών ελέγχων στις επιχειρήσεις. (Έγγραφο Αρ.Πρωτ.ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ.175924/11.6.2018 της Δ/νσης Ενεργειακών Πολιτικών & Ενεργειακής Αποδοτικότητας του Υπ.ΠΕΝ)

Περισσότερα

Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα/ιστοσελίδα του εθνικού σημείου επαφής για τα δομικά προϊόντα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας – grcontactpointcpr.ggb.gr (Ανακοίνωση 14.6.2018 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών)

Περισσότερα

Παράταση υποβολής αιτήσεων Α΄ περιόδου Κατασκηνωτικού Προγράμματος 2018 μέχρι και την Παρασκευή 15.6.2018 14:00. (Ανακοίνωση 14.6.2018 του τ. ΤΣΜΕΔΕ)

Περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4548/13.6.2018 “Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών”. (ΦΕΚ Α΄104/13.6.2018)

Περισσότερα
Σελίδα 1 από 6412345...102030...Τελευταία Σελίδα »