Νεα/Επικαιροτητα

Ενημερωτικές εκδηλώσεις με θέμα : «Προστασία Κύριας Κατοικίας – Ρυθμίσεις Οφειλών Δημοσίου ΑΑΔΕ & ΕΦΚΑ – Κόκκινα Δάνεια – Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Χρεών Νομικών & Φυσικών Προσώπων». Τρίπολη, Σπάρτη και Καλαμάτα 7.12.2019

Περισσότερα

Ποσό επικουρικής σύνταξης θανάτου, μετά τη λήξη της τριετίας και εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν.4611/19. (Γενικό Έγγραφο Τ01/652/189/2.12.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Τροποποιήσεις του Ν.4495/2017 “Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις” – Προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών. (Άρθρο 51 του Ν.4643/2019 – ΦΕΚ Α΄193/3.12.2019)

Περισσότερα

Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής και για τα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων. (Άρθρα 57,58,59,60 του Ν.4643/2019 – ΦΕΚ Α΄193/3.12.2019)

Περισσότερα

Εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής του ΤEE, την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019 από τις 14:00 έως τις 22:00. (Ανακοίνωση 3.12.2019 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Αναβάθμιση της φόρμας Προκαθορισμένων Αναζητήσεων των αιτήσεων που αφορά τις Υπηρεσίες Δόμησης στο σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών “e-Άδειες”. (Ανακοίνωση 25.11.2019 στο σχετικό ιστότοπο του ΤΕΕ)

Περισσότερα

Κοινό Δελτίο Τύπου 29.11.2019 ΤΕΕ, Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλογών, ΙΣΑ, για το ασφαλιστικό των επιστημόνων και ελεύθερων επαγγελματιών

Περισσότερα

Παράταση στις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων επενδυτικών σχεδίων στα τρία καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. (Δελτίο Τύπου 29.11.2019 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Περισσότερα

Οδηγίες για την εφαρμογή της υπ’ αριθμ.51524/1262/7.11.2019 ΥΑ “Υποχρέωση αναγγελίας του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου”. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.οικ.56005/1327/29.11.2019 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Τροποποίηση της αριθμ.οικ.14097/757/4.12.2012 Απόφασης του Υφ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί ελέγχου τεχνικών προδιαγραφών στους πλαστικούς σωλήνες και στα εξαρτήματα αυτών για μεταφορά πόσιμου νερού, αποχετευτικών λυμάτων και ενδοδαπέδια θέρμανση (Β΄3346). (Απόφαση Αριθμ.114233/7.11.2019 του Υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄4278/25.11.2019)

Περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή του μέτρου αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ). (Κοινή Απόφαση Αριθμ.Β/7/οικ.53026/4585/14.11.2019 του Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄4290/27.11.2019)

Περισσότερα

Τροποποίηση της αριθμ.40331/Δ1.13521/13.9.2019 (3520/Β΄/19.9.2019) “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)” Απόφασης του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως ισχύει. (Απόφαση Αριθμ.54286/Δ1.17642/21.11.2019 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄4293/27.11.2019)

Περισσότερα

Σχετικά με την επιστροφή φακέλων οικοδομικών αδειών που κατατεθήκαν στην ΥΔΟΜ Πύλου Νέστορος αλλά δεν εκδόθηκαν (σύμφωνα με τις διατάξεις του πδ 795/93 και του ΓΟΚ και του μεταβατικού χρόνου έκδοσης αυτών). (Ανακοίνωση ΑΡ.ΠΡΩΤ.οικ.1090/20.11.2019 Δ/νσης Περιβάλλοντος – Δόμησης & Ποιότητας Ζωής Δήμου Πύλου Νέστορος)

Περισσότερα

Προθεσμία Διόρθωσης των Αρχικών Κτηματολογικών Εγγραφών σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος το Ν.3481/2016 (παλαιά προγράμματα κτηματογράφησης). (Έγγραφο Αρ.Πρωτ.Οικ.ΝΔ3282/1955186/14.11.2019 του Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”)

Περισσότερα

Ανάκληση του αριθ.Δ/ΑΣΦ/362/140448/22.11.19 Γενικού Εγγράφου “Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης” του ΕΦΚΑ. (Γενικό Έγγραφο Αρ.Πρωτ.Δ.ΑΣΦ./364/1405879/22.11.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Οκτωβρίου 2019 Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων (καταληκτική ημερομηνία καταβολής: Παρασκευή 29.11.2019). (Ανακοίνωση 22.11.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Αναστολή λειτουργίας από 22.11.2019 έως 19.1.2020 του πληροφοριακού συστήματος “Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων” του Υπ. Οικονομικών. (Απόφαση Α.Π.132052ΕΞ2019/21.11.2019 του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης)

Περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) για το “Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων”

Περισσότερα

Τροπολογία για μια συνολική και σύγχρονη λύση στο θέμα των αυθαιρέτων. (Ανακοίνωση 21.11.2019 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης). (Γενικό Έγγραφο Αρ.Πρωτ.Δ.ΑΣΦ./362/1401448/22.11.2019 του ΕΦΚΑ). (Προσοχή ανακλήθηκε)

Περισσότερα