Νεα/Επικαιροτητα

Πολεοδομικό-Χωροταξικό Νομοσχέδιο: Μεταρρύθμιση με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, τις επενδύσεις και την στήριξη της ιδιοκτησίας. (Δελτίο Τύπου 24.11.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Ανακοίνωση για κατόχους σταθμών έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ: συγκρότηση Καταλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και την διενέργεια αυτοψιών (άρθρο 20 του νόμου 4736/2020). (Ανακοίνωση 23.11.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Άνοιξε στις 20.11.2020 η πλατφόρμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 4. (Δελτίο Τύπου 20.11.2020 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις της ΑΑΔΕ με θέμα: “Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ – Επιχειρησιακά Θέματα” (τελευταία ενημέρωση: 17.11.2020)

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ281/13.11.2020 “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020” (Β΄5047). (ΚΥΑ ΓΔΟΥ282/17.11.2020 – ΦΕΚ Β΄5081/17.11.2020)

Περισσότερα

Παράταση Γενικών Συνελεύσεων ή Συνελεύσεων των Εταίρων. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.111428/21.10.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Ν.4122/2013 για την “Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων”. (Εγκύκλιος Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/111748/705/19.11.2020)

Περισσότερα

Ξεκινά στις 9 Δεκεμβρίου το “Εξοικονομώ-Αυτονομώ” – Δυο προσαρμογές λόγω των έκτακτων συνθηκών του κορωνοϊού – Ο Οδηγός Εφαρμογής και τα Παραρτήματα του Προγράμματος. (Δελτίο Τύπου 16.11.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Διαδικτυακή Υπηρεσία Έκδοσης ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας του e-ΕΦΚΑ για πιστοποιημένους Φορείς, Υπηρεσίες, Πρόσωπα (ΚΕΠ, Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Τραπεζικά Ιδρύματα, Συμβολαιογράφους) και εργοδότες κοινών επιχειρήσεων. (Γενικό Έγγραφο Αρ.Πρωτ.306179/19.11.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Λειτουργία Αποκεντρωμένου Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης Μεγαλόπολης. (Ανακοίνωση 23.11.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Τριπόλεως Βορείου Πλευράς – Έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Πελοποννήσου του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”. (Απόφαση αριθμ.112/11/22.10.2020 του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” – ΦΕΚ Β΄4912/9.11.2020)

Περισσότερα

Εξυπηρέτηση στον e-ΕΦΚΑ κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. (Δελτίο Τύπου 17.11.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ λόγω COVID-19. (Δελτίο Τύπου 16.11.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4670/2020 περί διαδοχικής ασφάλισης. (Εγκύκλιος-50 Αριθ.Πρωτ.Σ23/7/16.11.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020. (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ281/13.11.2020 – ΦΕΚ Β΄5047/14.11.2020)

Περισσότερα

Αναβολή της έναρξης του προγράμματος “Εξοικονομώ–Αυτονομώ” ζητά το ΤΕΕ – Σοβαρά θέματα λόγω κορωνοϊού, κίνδυνος για την ισότιμη πρόσβαση στους πόρους του προγράμματος. (Δελτίο Τύπου 12.11.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Πρόγραμμα επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας – Προσδιορισμός ασφαλιστικών εισφορών – Απεικόνιση της ασφάλισης. (Εγκύκλιος-49 Α.Π.296156/11.11.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ολοκλήρωση Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Εισφορών 2019. (Ανακοίνωση 6.11.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Πρόσκληση των Μελών του ΤΕΕ για ένταξή τους στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) & στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του Ν.4399/2016 (Νέος Αναπτυξιακός Νόμος)

Περισσότερα

Πρόσκληση: σύνταξη καταλόγου μηχανικών για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψιών σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. (Ανακοίνωση 6.11.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα