Νεα/Επικαιροτητα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Νόμων 4495/2017 και 4178/2013 (Τελευταία ενημέρωση: 1.3.2021 / ανάρτηση 107ης ομάδας)

Περισσότερα

Πώς θα υποβληθούν οι δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας για τον Μάρτιο. (Ανακοίνωση 26.2.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.3.2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76), όπως ισχύει. (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.8690/199/25.2.2021 – ΦΕΚ Β΄756/25.2.2021)

Περισσότερα

Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του Ν.4727/2020 (Α΄184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας. (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.8689/198/25.2.2021 – ΦΕΚ Β΄756/25.2.2021)

Περισσότερα

Με νέες προδιαγραφές η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων από τα πληροφοριακά συστήματα προς το Δημόσιο & τις επιχειρήσεις. (Δελτίο Τύπου 25.2.2021 των Υπ. Οικονομικών & Ψηφ. Διακυβέρνησης)

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄3520) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Απόφαση Aριθμ.8460/Δ1.2667/24.2.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄755/25.2.2021)

Περισσότερα

Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις και εργοδότες. (Εγκύκλιος-13 Αρ.Πρωτ.67782/Σ21650/24.2.2021 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Περισσότερα

Πρόσβαση χωρίς προϋποθέσεις στις υπηρεσίες υγείας (υγειονομική περίθαλψη, φαρμακευτική κάλυψη) για τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ για ένα χρόνο – Παρατείνεται μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2022 η ασφαλιστική ικανότητα. (Ανακοίνωση 25.2.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων ασφαλιστικών εισφορών Ιανουαρίου 2021 Μη Μισθωτών (πληρωμή έως 5.3.2021). (Ανακοίνωση 25.2.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Σχετικά με επικείμενη απόφαση παράτασης έως τις 10.3.2021 της προθεσμίας υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων. (Ανακοίνωση 24.2.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ένταξη αυθαιρέτων κατασκευών στην κατηγορία 5 του Ν.4495/2017. (Επιστολή του ΤΕΕ Πελοποννήσου στο ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

«Εξοικονομώ-Αυτονομώ»: Ξεκινά στις 2 Μαρτίου η φάση υποβολής δικαιολογητικών. (Ανακοίνωση 22.2.2021 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Απογραφής και χορήγησης Ασφαλιστικής Ικανότητας εμμέσων μελών». (Δελτίο Τύπου 19.2.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Επεκτείνεται έως τις 19/2 το μεταβατικό διάστημα για τις νέες βεβαιώσεις μετακίνησης των εργαζομένων λόγω της κακοκαιρίας. (Ανακοίνωση 16.2.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 6: Σε λειτουργία οι Αιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. (Ενημέρωση 16.2.2021 στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Στοιχεία Επικοινωνίας Υπηρεσιών ΑΑΔΕ για ραντεβού. (Ενημέρωση 16.2.2021 στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Σπάρτης – Κατάργηση του Μη Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Σελλασίας – Σύσταση Υποκαταστήματος Σπάρτης στο Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο. (Απόφαση Αριθμ.απόφ.ΔΣ124/8/4.2.2021 του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο – ΦΕΚ Β΄519/10.2.2021)

Περισσότερα

Νέα ψηφιακή αίτηση για το βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολουμένων.(Δελτίο Τύπου 12.2.2021 του ΟΑΕΔ)

Περισσότερα

Προγράμματα ΟΑΕΔ ανοικτά προς υποβολή αιτήσεων

Περισσότερα

Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021. (Απόφαση Αριθμ.Α.1025/9.2.2021 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄538/11.2.2021)

Περισσότερα