Νεα/Επικαιροτητα

Ενημερωτική ημερίδα με θέμα : «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων (Π.Δ. 41/2018) – Ασφάλεια εγκαταστάσεων υγραερίου». Τρίπολη 1.4.2019

Περισσότερα

Ενημερωθείτε για την υποβολή δηλώσεων στο Κτηματολόγιο! (Ανακοίνωση 20.3.2019 από το Ελληνικό Κτηματολόγιο)

Περισσότερα

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων εισφορών μη μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων για επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ παροχή – Οδηγίες. [Δελτίο Τύπου 18.3.2019 του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ)]

Περισσότερα

Άδεια λειτουργίας σε τακτοποιημένο ακίνητο. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.οικ.22009/227/15.3.2019 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών)

Περισσότερα

Τρόποι αξιοποίησης του χρόνου της παράλληλης και της διαδοχικής ασφάλισης για συνταξιοδότηση – Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 17, 19 και 36 του Ν.4387/2016. (Εγκύκλιος Αρ.πρ.Φ.1500/Δ17/οικ.42472/969/14.3.2019 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Περισσότερα

Παράταση μέχρι την Παρασκευή 3 Μαΐου 2019 για την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στις κτηματογραφούμενες περιοχές της Κορινθίας, Αργολίδας και Αρκαδίας. (Ανακοίνωση 14.3.2019 από το Ελληνικό Κτηματολόγιο)

Περισσότερα

Ανανεωμένος Οδηγός Κτηματογράφησης Για Τον Πολίτη & χρηστικό Infographic. (Ανακοίνωση 7.3.2019 από το Ελληνικό Κτηματολόγιο)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Ε.2037/1.3.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Παράταση μέχρι και την Τρίτη 30 Απριλίου 2019 της προθεσμίας δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού. (Δελτίο Τύπου 1.3.2019 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Υλοποίηση προγράμματος για την καταβολή μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς κύριας σύνταξης για μισθωτούς ως 25 ετών. (ΚΥΑ Αριθμ.Δ.15/Δ΄/3220/72/26.2.2019 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΦΕΚ Β΄681/28.2.2019)

Περισσότερα

Νέα παράταση (από τις 28.2.2019 στις 8.3.2019) της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), με τροποποίηση της ΥΑ Αριθμ.οικ.4595/Δ1.1613/31.1.2019 (ΦΕΚ Β΄234/4.2.2019). (ΥΑ Αριθμ.οικ.9329/Δ1.3197/27.2.2019 – ΦΕΚ Β΄682/28.2.2019)

Περισσότερα

Παράταση έως την Παρασκευή 8.3.2019 της προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ. (Ανακοίνωση 28.2.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α. και στους ανέργους. (Εγκύκλιος Αρ.Πρ.Φ.40021/οικ.9491/737/28.2.2019 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.260009/28.2.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Νόμων 4495/2017 και 4178/2013 (Τελευταία ενημέρωση: 28.2.2019 / ανάρτηση 78ης ομάδας και διόρθωση Ε/Α 1833, 1885)

Περισσότερα

Διαδικτυακό σεμινάριο για «ενεργειακά αποδοτικές κατοικίες» την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019

Περισσότερα

Ξεκίνησε στις 25 Φεβρουαρίου 2019 η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας σε περιοχές του Νομού Μεσσηνίας. (Ανακοίνωση 26.2.2019 από το Ελληνικό Κτηματολόγιο)

Περισσότερα

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Ιανουαρίου 2019 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων (καταληκτική ημερομηνία καταβολής είναι η Πέμπτη 28.2.2019). (Ανακοίνωση 22.2.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις πολλαπλής απασχόλησης – Συμπληρωματικές οδηγίες. (Εγκύκλιος-8 Αρ.Πρωτ.ΔΙΕIΣΦΜΜ/141/230792/22.2.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις ως προς την ασφάλιση διαχειριστών εταίρων εταιρειών. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Φ.10141/44090/1189(2018)/19.2.2019 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Περισσότερα

Παράταση και αναστολή (έως 12.4.2019) καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση ακραίων καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις – χαλαζοπτώσεις) την 12.1.2019 στο Δήμο Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας. (Απόφαση Αριθμ.Α.1057/11.2.2019 της Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄487/19.2.2019)

Περισσότερα